فرصت های شغلیلطفا فرم استخدام را پس از تکمیل به آدرس info@parseltek.com ارسال فرمایید.

خواهشمندیم در تکمیل فرم ارائه شده کمال دقت را مبذول فرمایید. سوالات بدون پاسخ موجب ابهام خواهد بود.


دانلود نسخه WORD

دانلود نسخه PDF