پروژه های خورشیدی هایبرید

اجرای سیستم هیبرید باد و فتوولتاییک در معاونت آموزشی


 • گروه پروژه:     پروژه های خورشیدی سیستم های خورشیدی هایبرید
 • کارفرما:     سازمان انرژی های نو ایران(سانا )
 • محل اجرا:     تهران
 • ظرفیت:     1.5 کیلوواتی

سیستم فتوولتاییک فیروزکوه


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی هایبرید
 • کارفرما:     ارتباطات سیار
 • محل اجرا:     فیروزکوه
 • ظرفیت:     4.5 کیلووات
 • سیستم:     سیستم فتوولتاییک منفصل از شبکه

سایت طلائیه خوزستان


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی هایبرید
 • کارفرما:     ارتباطات سیار
 • محل اجرا:     طلائیه خوزستان
 • ظرفیت:     9.5 کیلووات
 • سیستم:     سیستم فتوولتاییک منفصل از شبکه

سیستم هایبرید سانا


 • گروه پروژه:     پروژه های خورشیدی سیستم های خورشیدی هایبرید
 • کارفرما:     سانا
 • محل اجرا:     طالقان
 • ظرفیت:     6 کیلووات
 • سیستم:     سیستم هایبرید Solar + Grid - سیستم هایبرید با باتری VRB

سیستم فتوولتاییک مراکش


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی هایبرید
 • کارفرما:     اریکسون
 • محل اجرا:     مراکش
 • ظرفیت:     تعداد 45 سایت هر کدام 4 کیلووات پنل - STC
 • سیستم:     سیستم فتوولتاییک منفصل از شبکه

سیستم هایبرید پاکستان


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی هایبرید
 • کارفرما:     Warid Telecom
 • محل اجرا:     پاکستان
 • ظرفیت:     6 کیلووات
 • سیستم:     هایبرید
 • توان:کابینت outdoor تغذیه (Twin) IP55 , آلومینیوم:
 • سیستم:     4 x Flatpack 1500W HE- Solar , 7 x Flatpack 2 1800W & Smartpack controller کولر 600 وات AC

سیستم هایبرید سوریه


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی هایبرید
 • کارفرما:     Syriatel
 • محل اجرا:     دمشق - سوریه
 • ظرفیت:     6.2 کیلووات
 • سیستم:     هایبرید

کارخانه پارس التک انرژی


 • گروه پروژه:     پروژه های خورشیدی سیستم های خورشیدی هایبرید
 • کارفرما:     پارس التک
 • سیستم:     سیستم هایبرید

تامین تجهیزات ونصب وراه اندازی نیروگاه 2.5 کیلووات منفصل از شبکه


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی هایبرید
 • کارفرما:     شرکت ایرانسل
 • محل اجرا:     استان خراسان (بجنورد)
 • ظرفیت:     2.5 کیلووات

تامین تجهیزات ونصب وراه اندازی نیروگاه 5 کیلووات منفصل از شبکه


 • گروه پروژه:     پروژه های خورشیدی سیستم های خورشیدی هایبرید
 • کارفرما:     شرکت ایرانسل
 • محل اجرا:     استان سمنان( گرمسار)
 • ظرفیت:     5 کیلووات

تامین تجهیزات ونصب وراه اندازی نیروگاه 6 کیلووات منفصل از شبکه


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی هایبرید
 • کارفرما:     شرکت ایرانسل
 • محل اجرا:     استان اصفهان ( کاشان )
 • ظرفیت:     6 کیلووات

تامین تجهیزات ونصب وراه اندازی نیروگاه 8.5 کیلووات منفصل از شبکه


 • گروه پروژه:     پروژه های خورشیدی سیستم های خورشیدی هایبرید
 • کارفرما:     شرکت ایرانسل
 • محل اجرا:     استان کرمان
 • ظرفیت:     8.5 کیلووات

تامین تجهیزات ونصب وراه اندازی نیروگاه 5 کیلووات منفصل از شبکه


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی هایبرید
 • کارفرما:     شرکت ایرانسل
 • محل اجرا:     استان اصفهان
 • ظرفیت:     5 کیلووات

نیروگاه 9.5 کیلووات منفصل از شبکه


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی هایبرید
 • کارفرما:    شرکت ارتباطات سیار
 • محل اجرا:     استان فارس(آرامستان)
 • ظرفیت:     9.5 کیلووات

نیروگاه 7.6 کیلووات کیلو وات منفصل از شبکه


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی هایبرید
 • کارفرما:     شرکت ایرانسل
 • محل اجرا:     استان البرز
 • ظرفیت:     7.6 کیلووات

نیروگاه 9.5 کیلووات منفصل از شبکه


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی هایبرید
 • کارفرما:     شرکت ارتباطات سیار
 • محل اجرا:     استان بوشهر(جم طاهری 6)
 • ظرفیت:     9.5 کیلووات

نیروگاه 9.5 کیلووات منفصل از شبکه


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی هایبرید
 • کارفرما:     شرکت ارتباطات سیار
 • محل اجرا:     استان خوزستان (فکه )
 • ظرفیت:     9.5 کیلووات