پروژه های مخابراتی

رکهای Indoor Etisalat


 • گروه پروژه:     پروژه های مخابراتی
 • کارفرما:     Etisalat
 • ظرفیت:     1800x600x600 mm

رک Outdoor NSN


 • گروه پروژه:     پروژه های مخابراتی
 • کارفرما:     NSN
 • ابعاد:     750x800x2000(w x d x h) mm

رکهای Indoor رایتل


 • گروه پروژه:     پروژه های مخابراتی
 • کارفرما:     رایتل
 • ابعاد:     3x600x600x1800(w x d x h) mm

رکهای Indoor Tishknet


 • گروه پروژه:     پروژه های مخابراتی
 • کارفرما:     Tishknet
 • محل اجرا:     عراق
 • سیستم:     20 KVA Inverter system - AC/DC PDB
 • توان:     120KW DC

رکهای Outdoor ASIACELL


 • گروه پروژه:     پروژه های مخابراتی
 • کارفرما:     ASIACELL

رکهای Outdoor Alcatel


 • گروه پروژه:     پروژه های مخابراتی
 • کارفرما:     Alcatel,KSA
 • ابعاد:     600x600x700(w x d x h) mm
 • توان:     48V, 250-500W Micro power

رکهای Outdoor Huawei


 • گروه پروژه:     پروژه های مخابراتی
 • کارفرما:     Huawei Moldavia for Orange
 • توان:     48V, 4800W minipack rectifier

رکهای Outdoor Celtel


 • گروه پروژه:     پروژه های مخابراتی
 • کارفرما:     Celtel
 • محل اجرا:     آفریقا
 • ابعاد:     750x800x2000(w x d x h) mm

رکهای Outdoor Q-Tel


 • گروه پروژه:     پروژه های مخابراتی
 • کارفرما:     Q-Tel
 • ابعاد:     2050x800x750 mm

رکهای Outdoor Mobilink


 • گروه پروژه:     پروژه های مخابراتی
 • کارفرما:     Mobilink
 • محل اجرا:     پاکستان
 • ابعاد:     830X805x2450 (w x d x h) mm

رکهای Outdoor WI-TRIBE


 • گروه پروژه:     پروژه های مخابراتی
 • کارفرما:     WI-TRIBE

رکهای Outdoor Wateen


 • گروه پروژه:     پروژه های مخابراتی
 • کارفرما:     Wateen, NSN
 • محل اجرا:     پاکستان
 • ابعاد:     750x800x2000(w x d x h) mm

رکهای Outdoor اریکسون


 • گروه پروژه:     پروژه های مخابراتی
 • کارفرما:     اریکسون
 • ابعاد:     1693x790x2321(w x d x h)mm

رکهای Outdoor رایتل


 • گروه پروژه:     پروژه های مخابراتی
 • کارفرما:     رایتل
 • محل اجرا:     ایران
 • ابعاد:     800x600x642
 • power compartment :     800x600x642
 • Battery compartment:     800x600x642

رکهای Outdoor ایرانسل


 • گروه پروژه:     پروژه های مخابراتی
 • کارفرما:     ایرانسل
 • ابعاد:     1800x700x700

رکهای Outdoor مبین نت


 • گروه پروژه:     پروژه های مخابراتی
 • کارفرما:     مبین نت
 • ابعاد:     950x580x655

رکهای Outdoor رایتل - سامسونگ


 • گروه پروژه:     پروژه های مخابراتی
 • کارفرما:     سامسونگ - رایتل
 • ابعاد:     1800x700x870

رکهای Outdoor مراکش


 • گروه پروژه:     پروژه های مخابراتی
 • کارفرما:     اریکسون
 • محل اجرا:     مراکش
 • ابعاد:     1600X650x1600 (w x d x h) mm

رکهای Outdoor مبین نت - سامسونگ


 • گروه پروژه:     پروژه های صنعتی
 • کارفرما:     سامسونگ - مبین نت
 • ابعاد:     

رکهای Outdoor آفریقا


 • گروه پروژه:     پروژه های مخابراتی
 • کارفرما:     اریکسون
 • محل اجرا:     آفریقا
 • ابعاد:     20001500x500 mm